Excel Eğitimi

Excel, iyi kullananların elinde çok güçlü bir silah, ama çalışma mantığını anlayamadığınız durumdaysa insanın hayatını kabusa dönüştüren başlı başına bir problemdir.

Bu eğitimde sizlere ilk olarak Excel’in çalışma metodunu anlatacağız. Sadece içerdiği araçlar bakımından değil, çalışma ve çalışmama mantığıyla, sorunları ve çözümleriyle Excel’i nasıl kullanmamız gerektiğini göstereceğiz.

Çünkü Excel’de sadece araçların özelliklerini bilerek bir çözüm üretemeyiz. Önemli olan o araçları kullanmamız gerektiği zamanı anlayıp, çözüm üretme sürecini yönetebilmemizdir.

Unutmayın Excel’de bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır, ama bir tanesi problemi iki dakikada çözerken bir başkası saatler alabilir.

İşte önemli olan bunun ayrımına varabilmektir.

Derslerimiz temel düzeyde Excel bilgisine sahip herkes için çok yararlı olacaktır. Ancak Excel’i bu zamana kadar hiç kullanmamışsanız o zaman önce Excel’e Giriş dersini almanızı öneririz.

Derslerimizin konusu ne kadar komplike olursa olsun, dinleyeni sıkmayacak ve konunun derinliğinde kaybolmayacak kolaylık ve pratiklikte anlatıyor olacağız.

Microsoft Excel Eğitim İçeriği

1) Excel’i Anlamak

 

·         Excel’in Yapısını Anlamak

·         Olası Çözümlerden Doğru Olanı Seçebilmek

·         Araştırmacı Bakış Açısını Kullanmak

·         Excel’e Hükmetmek

 

2) Excel’de Fonksiyonlar

 

· Metin Fonksiyonları

o   Harfin Büyük Küçük Olması – UPPER, LOWER & PROPER

o   Metin İçinden Birkaç Karakteri Seçme – LEFT, RIGHT & MID

o   Karakterlerin Aranması ve Değiştirilmesi – FIND, SEARCH & SUBSTITUTE

o   Metinlerin Aynı Olup Olmadıklarını Anlamak – EXACT

o   Bir Yazıyı Birden Çok Kez Tekrar Ettirmek – REPT

o   Gereksiz Boşlukların Yok Edilmesi – TRIM

o   Metindeki Karakter Sayısı – LEN

 

· Matematiksel Fonksiyonlar

o   Mod ve Kalan Fonksiyonları – MOD & QUOTIENT

o   Rastgele Değer Atama – RAND & RANDBETWEEN

o   Sayı Yuvarlama – ROUNDUP, ROUNDDOWN & MROUND

o   Toplama, Koşula Uyanları Toplama ve Çarpım Toplamı – SUM, SUMIF & SUMPRODUCT

 

· Arama ve Referans Alma Fonksiyonları

o   Datanın Karşılığı Olan Bilgiyi Getirme – VLOOKUP & HLOOKUP

o   Bir Sayının Bulunduğu Sayı Aralığının Bilgisini Getirme – LOOKUP

o   Bir Dizide Koordinat Vererek Bilgiyi Getirme – INDEX

 

· Zaman Fonksiyonları

o   Gün, Ay, Hafta ve Yıl – DAY, WEEK, MONTH & YEAR

o   Saniye, Dakika ve Saat – SECOND, MINUTE & HOUR

o   Bugün ve Şimdi – TODAY & NOW

 

· İstatistiki Fonksiyonlar

o   En Düşük ve En Yüksek Değer – MIN & MAX

o   Sıralamada Kaçıncı – RANK

o   Ortalama Alma – AVERAGE

o   Koşula Uyanları Sayma & Ortalamasını Alma – COUNTIF & AVERAGEIF

 

· Mantık Fonksiyonları

o   Doğru ve Yanlış Kavramları – TRUE & False

o   Kesişim ve Birleşim Kümesi – AND & OR

o   Koşul Belirtme – IF

o   Koşulda Hata Durumunda Alınan Aksiyon – IFERROR

o   Tersini Almak – NOT

 

3) Excel’de Veri Düzenleme & Veri Yönetimi

 

· Veri filtreleme

o   Tek Sütunlu Filtreleme (Single Column Filtering)

o   Çok Sütunlu Filtreleme (Multiple Column Filtering)

o   Kompleks Filtreleme (Advanced Filters)

 

· Veri sıralama

o   Basit Sıralama (Basic Sorting)

o   Kompleks Sıralama (Advanced Sorting)

 

· Metni sütunlara dönüştür

o   Limitsiz (Delimited)

o   Sabit Genişlik (Fixed Width)

 

· Yinelenenleri kaldır

o   Tek Sütun (Single Column)

o   Çoklu Sütun (Multiple Column)

 

· Freeze panes

o   En Üst Satırı Dondurma (Top Row)

o   İlk Sütunu Dondurma (First Column)

o   Hücre Bazlı Dondurma (Cell Based)

 

· Transpose

o   Satır ve Sütunu Simetrik Dönüştürme (Row or Column Based)

o   Tablo Bazlı Simetrik Dönüştürme (Table Based)

 

· Conditional Formatting

o   Veri Çubukları (Data Bars)

o   Renk Ölçekleri (Color Scales)

o   Simge Setleri (Icon Sets)

 

 

4) Excel’de Veri Analizi

· Pivot Tablo (Pivot Table)

o   Pivot Tablodaki Bölmeler (Column, Rows, Values & Filters)

o   Veri Kaynağını Değiştirme (Change Source Data & Refresh)

o   Rapor Görünümünü Düzenleme (Editing Report Layout, Subtotals & Grand Totals)

o   Veri Hesaplama Alanı (Calculated Fields & List Formulas)

o   Dilimleyici (Slicer)

o   Pivot Datasının Analizi

 

· Pivot Grafik (Pivot Chart)

o   Grafik Çeşitleri (Chart Types)

o   Pivot Tabloyu Düzenlemek (Editing Pivot Charts)

o   Grafik Tiplerini Değiştirmek (Changing Chart Types)

o   Grafik Alanını Düzenleme (Formatting Chart & Plot Area)

o   Veri Serilerini Düzenleme (Formatting Data Series)

o   Pivot Tablosunun Analizi

 

· İleri Seviye Pivot

o   Dinamik Pano (Dynamic Dashboard)

 

 

5) Excel’de Çok Hızlı Olmanın Yolları

· Kısayol Tuşlarının Kullanımı

o   Alt Tuşuyla Kombinasyonlar

o   Ctrl Tuşuyla Kombinasyonlar

o   Ctrl & Shift + Yön Tuşlarıyla Kombinasyonlar

o   Menü Tuşuyla Kombinasyonlar

o   Formüllerin Hızlı Yazım Metotları

 

Eğitim yoğunlaştırılmış kurs olarak öncelikle teorik bilgilendirme sonrasında da uygulamalı interaktif dersler şeklinde yapılmaktadır.

Bireysel eğitimlerimiz Gayrettepe’de bulunan ofisimizde yapılmaktadır. Kurumsal eğitimlerimiz, isteğe bağlı olarak kurumunuzun kendi yerinde de yapılabilmektedir.

 

Derslerimiz temel düzeyde Excel bilgisine sahip herkes için çok yararlı olacaktır. Ancak Excel’i bu zamana kadar hiç kullanmamışsanız o zaman önce Excel’e Giriş dersini almanızı öneririz.

Derslerimizin konusu ne kadar komplike olursa olsun, dinleyeni sıkmayacak ve konunun derinliğinde kaybolmayacak kolaylık ve pratiklikte anlatıyor olacağız.

 

Eğitim Kayıt Formu

Katılmak istediğiniz eğitim veya eğitimleri seçiniz.

[recaptcha]

Kayıt Ol